open source website creator

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2018:

1. AANMELDEN/RESERVEREN:
Aanmelding deelname via ons inschrijfformulier 2018 www.oost-groningen.net.
Vervolgens ontvangt u een bevestiging / factuur, of voor een afwijzing wordt u geplaats op de wachtlijst, als u binnen 3 dagen van de aanvang van de markt nog niets van ons hebt gehoord dan blijft de afwijzing staan.
2. BETALINGSVOORWAARDEN:
Vlooienmarkt: Contant op de marktdag.
Braderie: Per bank: betaling 7 werkdagen voorafgaand aan de markt, dan hebt u recht op € 5 korting zoals is aangegeven op de Toewijzing. Indien het bedrag niet ontvangen is voor 7 dagen voor aanvang van de markt dient u het volledige standgeld contant af te rekenen zoals is aangegeven van de marktprijzen 2018, en geen recht op die € 5 korting.
Contante betaling: bij contante betaling heeft u geen recht op € 5 korting, en geen recht van spreken, u wordt beschouwd als meeloper, omdat wij dan geen zekerheid hebben dat u komt.
3. ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Braderie: Tot 7 dagen voor aanvang van de markt kunt u kosteloos annuleren.
Indien u later annuleert of afwezig ben op de markt zal het gehele standgeld worden berekend, inclusief
€ 5,= administratietoeslag.
4. Toewijzing van uw standplaats gaat op aanwijzing van Organisatiebureau Oost-groningen.
5. Organisatiebureau Oost-groningen heeft voor de braderie geen alleenrecht. Deelnemers dienen zich te houden aan het assortiment wat bevestigd is.
6. Aansluiting water/stroom voor eigen rekening en op aanvraag. Krachtstroom op aanvraag.
7. Deelnemers dienen zich te houden aan geldende regels van gemeente, brandweer, politie,          hulpverleningsdiensten en Organisatiebureau Oost-groningen.

8. Organisatiebureau Oost-groningen is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect          geleden door de wederpartij, diens personeel of diens bezoekers - bedrijfsschade en schade door diefstal,          vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen- indien deze schade is veroorzaakt door          derden.
9. Standhouders dienen tot het einde van de markt op hun standplaats te blijven staan, zie tijden op u toewijzing.
10. Standhouder is verplicht zijn standplaats schoon achter te laten, afval en overtollige goederen dient u mee te        nemen.
11. Vlooienmarkt, uitsluitend verkoop van gebruikte spullen. Geen verkoop van, faillissement en/of restpartijen.
12. Het is niet toegestaan folders te verspreiden op Organisatiebureau Oost-groningen evenementen.
13. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen achter de kraam.
 
14. Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie bindend.
 
4. BRANCHEBESCHERMING:
Net als in winkelcentra zult ook u niet als enige in uw branche of categorie uw product verkopen tijdens de markt. Brancheren geeft heel veel verwarring. Het betekent niet overal één van, maar een gezond evenwicht per categorie in verhouding tot de markt. Een gezonde concurrentie is dus ook op door Organisatiebureau Oost-groningen georganiseerde braderieën een normaal verschijnsel.
 
5. Wat moet ik meenemen naar de markt?
Er zijn nog wat handigheidjes om uw marktdag te bevorderen:
Gewichten
Spanbanden met Haringen (om bij wind uw kraam te verankeren)
Hamer om haringen in te slaan
Achterzeil (4x3) en uiteraard...
Kvk bewijs
een goed humeur :-).
Ducktape voor afplakken van stroomkabels

    Nieuwsbrief

    Hieronder kunt u zich aanmelden voor de     nieuwsbrief